خرید پول های الکترونیک از ما : (لطفا” با دقت بخوانید .)  
 
 برای خرید ارزهای اینترنتی ابتدا به جدول قیمت و حداقل خرید از ما در پایین این صفحه حتما” توجه کرده و سپس 
با کلیک به عکس زیر مراحل خرید را شروع نمایید .
  
 
مراحل خرید  شامل موارد : 1 – محاسبه ی مبلغ معادل تومان 2- تکمیل فرم اطلاعات خرید 3- پیش فاکتور خرید 4 – پرداخت مبلغ معادل 
 
* بخش جدول قیمت لحظه ای خرید پول های الکترونیک از ما و موجودی های سایت ارزهای الکترونیک هادی :
” بروز رسانی در  تاریخ : ۳۰ /۰۸ /۱۳۹۷  
نام ارز الکترونیکقیمت خرید ( تومان )حداقل خرید و موجودی سایت
پرفکت مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار پرفکت مانی = 13,099 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 1154.3 $
وب مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار وب مانی = 13,449 تومان حداقل 3 $ *** موجودی : 285.6 $
بیت کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کامل = 64,300,500 تومان حداقل 0.005 عدد *** موجودی : 0.784 عدد
لایت کوین ( اتوماتیک ) 1عدد لایت کوین = 480,723 تومان حداقل 1.3 عدد *** موجودی : 7.85 عدد
دوژکوین ( اتوماتیک ) 1000 عدد دوژکوین = 34,696 تومان حداقل 1000 عدد *** موجودی : 1124536 عدد
اتریوم ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم = 1,894,700 تومان حداقل 0.4 عدد *** موجودی : 7.94 عدد
ریپل ( اتوماتیک ) 1 عدد ریپل = 6,293 تومان حداقل 121 عدد *** موجودی : 2644.7 عدد
دلار پاییر ( اتوماتیک ) 1 دلار پاییر = 13,676 تومان حداقل 3 $ *** موجودی : 1803.3 $
بیت کوین کش ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کش = 4,030,000 تومان حداقل 0.1 عدد *** موجودی : 0 عدد
دش کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد دش کوین = 1,574,842 تومان حداقل 0.35 عدد *** موجودی : 9.84 عدد
زدکش ( اتوماتیک ) 1 عدد زدکش = 1,166,490 تومان حداقل 0.02 عدد *** موجودی : 12.1 عدد
اتریوم کلاسیک ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم کلاسیک = 81,658 تومان حداقل 0.1 عدد *** موجودی : 0 عدد
پیر کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد پیرکوین = 12,755 تومان حداقل 2.1 عدد *** موجودی : 824.3 عدد
نئو ( اتوماتیک ) 1 عدد نئو = 139,322 تومان حداقل 2.1 عدد *** موجودی : 0 عدد
دلار ادوکش ( اتوماتیک ) دلار ادوکش = 13,558 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 1459.2 $
روبل یاندکس مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل یاندکس مانی = 249 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 16867 روبل
روبل پاییر ( اتوماتیک ) 1 روبل پاییر = 249 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 18679 روبل
یورو پرفکت مانی ( اتوماتیک ) 1 یورو پرفکت مانی = 15,780 تومان حداقل 8.5 یورو *** موجودی : 567.3 یورو
تتر USDT ( نیمه اتوماتیک ) 1 عدد تتر = تومان حداقل عدد *** موجودی : 0 عدد
روبل وب مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل وب مانی = 259 تومان حداقل 50 روبل *** موجودی : 4583.4 روبل
ترون ( اتوماتیک ) 1000 عدد ترون = 213,692 تومان حداقل 2600 عدد *** 645152 عدد
دیجی بایت ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
گیم کردیت ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ورج ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
استراتیس ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
بایت کوین ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ورت کوین ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
بلک کوین ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
دیکارد ( نیمه اتوماتیک ) 1 عدد مونرو = --- تومان حداقل 1 عدد *** موجودی : 0 عدد
لیسک کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد لیسک کوین = 23,688 تومان حداقل 1.1 عدد *** موجودی : 0 عدد
کومودو ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ویوس ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
استلار (اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ایوس ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
دلار وایرد پی ( نیمه اتوماتیک ) 1 دلار وایرد پی = 16,500 تومان حداقل 7 $ *** موجودی : 0 $
انیم ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ویوس ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
انیم ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .

 

 اگر موجودی های ما کافی نمی باشد ، درخواست رزرو کنید ->>>